+ 420 602 309 590 modua@modua.cz

Dobrodružství pro děti a rodiny

Tyto akce jsou vždy naprostým originálem vymyšleným k danému tématu a lokalitě, kdy děti nebo dospělí plní naprosto neotřelé úkoly a jsou vybaveny ještě dalšími pomůckami. Hledání má vždy i několik odboček a varianty.

Realizovali jsme například: „Hledání pokladu bezhlavého mnicha“, detektivní příběh  „Ztratil se Ježíšek“, “Cesta k trůnu“ k výročí úmrtí Karla IV.,  “Důkazy“ pro firmu Globus, “Za světlem svaté Barborky” pro Severočeské doly. Zvláštní akcí na míru je „Kouzelné kolo“ které propaguje příběhem cyklostezky v určené lokalitě …

Umíme vytvořit i interaktivní naučný příběh pro žáky základních škol:

Malá procházka středověkem je akce určená pro žáky 4. tříd základních škol jako doplněk k učivu vlastivědy. Pomocí dobových rekvizit, postav a ostatních reálií si děti v rámci uceleného příběhu projdou několik stanovišť: zemědělce, purkrabího, písaře a lékaře. Nakonec pomohou se zajetím loupežníků a s jejich výslechem u mistra popravčího.

Malá procházka středověkem v Chomutově v PDF ke stažení (510 kB)

Adresa

AGENTURA MODUA s.r.o.
Mostecká 39/3
43001 Chomutov
IČ 25435833
DIČ CZ25435833

Telefon

(+420) 602 309 590
(+420) 474 651 275

Email

modua@modua.cz